Firmele din domeniul producerii, transportului şi distribuţiei de energie termică vor benefia de ajutoare de stat în valoare totală de 10,9 mld. lei (peste 2,5 mld. euro), potrivit unui Ordin comun al Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Potrivit actului normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial, „ajutoarele de stat acordate au ca scop asigurarea continuităţii serviciilor de alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, prin compensarea costurilor generate de obligaţia de prestare a acestor servicii publice”.

Ajutorul de stat se va acorda retroactiv, începând cu anul 2006 beneficiari fiind 85 de operatori economici.

Banii vor fi alocaţi de la bugetul de stat, din bugetele locale precum şi din fondul de rezervă bugetară.