Guvernul a aprobat acest Memorandum, prin care se propune solicitarea tragerii unei prime tranşe, în valoare de 700 milioane de euro în perioada imediat următoare. „Această tragere reprezintă exercitarea unei opţiuni pe care împrumutatul o are la îndemână şi pentru care România plăteşte un comision anual reprezentând 0,5% din soldul împrumutului. Împrumutul de tip DPL DDO funcţionează ca o linie de credit la dispoziţia împrumutatului, fiind construit pe de o parte, în scopul sprijinirii României în procesul de reformă şi, pe de altă parte, în scopul sprijinirii împrumutatului în atingerea obiectivelor de management al datoriei, având ataşată opţiunea de tragere a acestuia pe o perioadă de 3 ani, din momentul ratificării împrumutului”- se arată în comunicatul de presă remis de Guvern.

Ring bursier de produse agricole

Tot în şedinţa de ieri, Guvernul a adoptat un Memorandum privind crearea unui Ring Bursier al Produselor Agricole, “prin care să se asigure o interfaţă universală, consolidată, care să reflecte evoluţiile preţurilor produselor agricole, permiţând totodată o tranzacţionare a acestora în condiţii de maximă transparenţă, cu mijloace moderne şi sprijinind o mai bună colectare la buget”.