Astfel, prin acest document se transferă o parte din atribuţiile administrative de la judecători spre grefieri şi se înfiinţează managerul de instanţă care preia sarcinile bugetare şi administrative de la magistraţi.
”Îl consider un act extrem de important atât în ceea ce priveşte raporturile României cu Uniunea Europeană din perspectiva MCV, dar şi un act tot la fel de important în ceea ce înseamnă justiţiabilul român. Prin implicaţiile indirecte vom avea o scurtare a duratei proceselor judiciare. Pe de o parte, se separă funcţia de manager de instanţă de ceea ce înseamnă competenţa juridică propriu-zisă.
Vom avea persoane specializate cu statut de manager de instanţă şi care se vor ocupa de problemele administrative, urmând ca personalul judiciar specializat să soluţioneze procesele judiciare în termene rezonabile, adică mai repede. Iar pe de altă parte, prin instituirea funcţiei de grefier judiciar, la fel se specializează într-un domeniu extrem de important, iar unele atribuţii pot fi preluate de grefierul judiciar şi de anchetă, ajutând la rezolvarea mai rapidă a cazurilor judiciare”, a declarat premierul Emil Boc.
De asemenea, primul-ministru a ţinut să îşi exprime aprecierea pentru Ministerul Finanţelor, care a asigurat susţinerea financiară pentru implementarea acestui proiect legislativ începând cu anul 2012, în graficul anunţat.
Totodată, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a arătat că această iniţiativă legislativă este ”extrem de importantă pe linia de modernizare a sistemului de justiţie”.
Personal judiciar, personal de asistenţă şi personal tehnico-administrativ
”Propune restructurarea şi reformarea de substanţă a personalului auxiliar din instanţe şi parchete. Acest personal auxiliar devine personal de specialitate şi nu este vorba doar de o schimbare de denumire, ci reorganizăm întreaga structură a personalului care deserveşte, practic, actul de justiţie alături de magistraţi. Astfel, acest personal de specialitate se va împărţi în trei categorii mari: personal judiciar, personal de asistenţă şi personal tehnico-administrativ”, a precizat Predoiu.
Potrivit acestuia, personalul judiciar este compus din grefierul judiciar, grefierul de şedinţă şi grefierul de anchetă. Personalul de asistenţă este reprezentat de grefier, grefier registrator şi agenţi procedurali, iar în categoria personalului tehnico-administrativ se numără specialiştii IT, criminaliştii şi şoferii.
Această separare se regăseşte în noile funcţii pe care categoriile respective le au, potrivit proiectului, iar transferul de atribuţii administrative de la judecător către grefierul judiciar, în principal, dar şi celelalte categorii de grefieri, va opera o reducere a volumului de muncă administrativă care la ora aceasta este desfăşurat de magistraţi, judecători în primul rând.
De asemenea, noua instituţie a managerului de instanţă va prelua practic toate atribuţiile care ţin de bugetul şi patrimoniul instanţei.
”În acest fel, noi încercăm să dăm judecătorului un alt statut, anume să judece, lăsând funcţiile administrative şi bugetare pe seama unor specialişti. Este o cerinţă şi în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare”, a spus Predoiu.