Mai precis, din amenzi. Conform documentului pus pe site-ul Finanțelor, veniturile din "amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale" se majorează, în urma rectificării, cu peste 800 de milioane de lei, echivalentul a aproape 180 de milioane de euro, calculat la un curs de 4,5 lei pentru un euro.
Pentru o mai bună ilustrare a dimensiunii acestei sume, majorarea veniturilor din amenzi este de aproape de două ori mai mare decât majorarea veniturilor din impozitul pe venituri și salarii. Dacă cei 800 de milioane de lei s-ar folosi la construcția de autostrăzi, s-ar realiza 36 de km de autostradă la un standard de cost de 5 milioane de euro pe km.

La rectificare, veniturile bugetului de stat pe anul 2012 se diminuează cu 2,158 miliarde lei (0,4% din produsul intern brut), în principal pe următoarele categorii de venituri: accize – minus 918,6 milioane lei (-0,2% din produsul intern brut), venituri nefiscale – minus 1,847 miliarde lei (-0,3% din produsul intern brut), sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate – 2 miliarde lei (-0,3% din produsul intern brut), venituri din capital – minus 432,7 milioane lei ( 0,1% din produsul intern brut), contribuţii asigurări sociale – minus 179,6 milioane lei (-0,03% din produsul intern brut), impozitul pe profit – minus 91,8 milioane lei.

Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma rectificării bugetare sunt: taxa pe valoarea adăugată – plus 2,355 miliarde lei (0,4% din produsul intern brut), impozit pe venit şi salarii – 430,9 milioane lei (0,07% din produsul intern brut), taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – plus 288,8 milioane lei (0,05% din produsul intern brut).

Rectificarea bugetară prevede totodată diminuarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de 753,8 milioane lei (0,12% din produsul intern brut). Reducerea cheltuielilor bugetului de stat se acoperă, în principal, prin anularea sumelor reţinute de 10% din bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002. Conform legii, ordonatorii principali de credite repartizează la începutul anului creditele bugetare, după reţinerea unui cuantum de 10% din sumă. Această sumă reţinută este repartizată în semestrul al II-lea al anului, după analizarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru.

Cheltuielile de personal cresc cu 648,0 milioane lei ( 0,1% din produsul intern brut), în principal ca urmare a majorării salariilor în sistemul bugetar, cheltuielile cu dobânzile se majorează cu 862,1 milioane lei ( 0,1% din produsul intern brut), ca urmare a modificării indicatorilor macroeconomici şi a majorării deficitului bugetar de la 1,9% din produsul intern brut estimat iniţial la 2,2% din produsul intern brut, iar cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se diminuează cu 1,421 miliarde lei (0,2% din PIB).