Guvernul a schimbat regulile legate de carantina la intrarea în țară.

Astfel, Executivul a hotărât, prin HOTĂRÂREA nr. 51 din 26.07.2021 pentru modificarea și completarea HCNSU 43 din 01.07.2021, creșterea de la 3 la 6 ani a vârstei copiilor care sunt exceptați de la regula privind instituirea carantinei, la sosirea în țară, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, exceptați de la carantină sunt copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Vezi DOCUMENTUL AICI

Regula se aplica până acum copiilor de la 3 la 16 ani.

Guvernul a schimbat regulile legate de carantina la intrarea în țară. A crescut vârsta de la 3 la 6 ani

”Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe (altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții:

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);”, prevede acum textul actualizat al actului normativ.

Modificarea este valabilă pentru copiii care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat, aflate în Zona Roșie și Zona Galbenă, precum și pentru cei care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africaj de Sud.

În plus, pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India excepțiile de la măsura carantinei au fost extinse și în cazul delegațiilor sportive care sosesc în România pentru participarea la competiții sportive organizate pe teritoriul național.

Delegațiile sportive

Hotărârea nr. 51 din 26.07.2021 prevede că, ”după articolul 9 (care reglementează excepțiile de la carantină pentru persoanele sosite în România din țările menționate mai sus – n.r.) se introduce un nou articol, art. 91, cu următorul cuprins:
Art. 91
(1) Membrii delegațiilor sportive care sosesc în România pentru participarea la
competiții sportive organizate pe teritoriul național, din țări aflate în zona roșie de risc epidemiologic se exceptează de la măsura carantinei instituită conform prevederilor prezentei hotărâri, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor menționate.

(2) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și cetățenilor străini sau apatrizi, definiți potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care fac parte din delegațiile sportive ce sosesc în România pentru participarea la competiții sportive organizate pe teritoriul național, indiferent de zona de risc epidemiologic în care este încadrată țara din care sosesc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor menționate”.

Sursa foto: Guvernul României, Facebook.