Programul Prima Chirie, cum a fost denumit în programul de guvernare al PSD, a fost pus în aplicare prin modificarea legii privind  sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, prima de relocare este acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei și a utilităților) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea  de domiciliu sau reședință și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. 

Subvenţia se acordă doar dacă veniturile nete lunare obţinute după angajare nu depășesc suma de 5.000 lei/lună, în situația în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, și care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.  Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de 36 de luni.

Prima de relocare se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de încadrare sau cu prima de instalare, prevăzute în legislație. 

Intenţia guvernului este aceea de a sprijini mobilitatea salariaţilor, în contextul în care calculele PSD arată un disponibil de 16.000 de locuri de muncă în zone cu şomaj redus şi unde, prin urmare, este nevoie de forţă de muncă nouă. Complementar, contractul dintre chiriaş, proprietar şi stat ar conduce la reducerea evaziunii fiscale din acest sector.

Citiţi în ediţia tipărită a revistei Capital o analiză despre încercările Guvernului de a forma o piaţă a închirierii de locuinţe, care ar putea stimula construcţia de locuinţe private destinate închirierii