'Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor, bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2015 ale CNCF CFR – S.A şi SNTFR CFR-Călători. Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale celor doi operatori din domeniul transporturilor feroviare vine ca urmare a modificărilor alocaţiilor de la bugetul de stat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare', informează documentul citat. 

Prin OUG 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pentru 2015 s-a alocat suma de 597,3 milioane lei 'pentru capitalizarea CFR pentru plata restanţelor către minister, reprezentând TVA dedus şi nevirat la bugetul de stat la termenele stabilite în normele de închidere a exerciţiului bugetar'. 

De asemenea, bugetele rectificate ale celor doi operatori economici includ modificările determinate de majorarea cheltuielilor de natură salarială şi a numărului de personal ca urmare a punerii în aplicare a art.66 din OUG 47/2015. 

Potrivit acestui articol, de la bugetul de stat se asigură sumele necesare reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, sume determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014, pentru o fracţiune de an. 

'Pentru a putea fi pusă în aplicare această prevedere, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al CFR pentru 2015, cheltuielile de natură salarială sunt majorate de la 678,620 milioane de lei (sumă aprobată iniţial în bugetul de venituri şi cheltuieli prin HG 224/2015) la 711,739 milioane de lei. De asemenea, potrivit aceluiaşi act normativ, numărul de personal prognozat la finele anului pentru CNCF CFR SA va creşte de la 22.455 (prognozat prin HG 224/2015) la 23.060 de angajaţi', informează Guvernul. 

 AGERPRES