Actul normativ intenţionează să reglementeze activitatea de evaluare şi să creeze o nouă profesie reglementată, cea de evaluator autorizat.
”Sunt cinci mii de evaluatori care deservesc o piață de 25 milioane euro și care nu aveau un statut reglementat de lege. Nu aveau un statut, un regulament sau proceduri de acreditare. Ordonanța reglementează organizarea și desfășurarea profesiei de evaluator”, a spus secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Dan Lazăr.
Potrivit proiectului de act normativ, se propune înfiinţarea unui organism care să supravegheze în mod organizat activitatea desfăşurată de aceşti evaluatori şi care să colaboreze cu organele statale cu atribuţii în materie ori de câte ori este nevoie.
Motivele imperative de interes general care justifică apariţia acestei reglementări sunt protecţia consumatorilor, beneficiarilor serviciilor şi a lucrătorilor, loialitatea tranzacţiilor comerciale şi combaterea fraudei, se arată în Nota de fundamentare a Ordonanței.
Scopul actului normativ este de a reglementa activitatea de evaluare desfăşurată de evaluatorii autorizaţi precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat în următoarele domenii ale evaluării: bunuri imobile (proprietăţi imobiliare), întreprinderi, bunuri mobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, fond de comerţ şi alte active necorporale.
Coordonarea activităţii evaluatorilor autorizaţi va fi realizată de către un organism nou creat, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.