"Recomandăm fermierilor citirea cu atenţie a acestui ghid pentru cunoaşterea normelor de ecocondiţionalitate pe care trebuie să le respecte, în funcţie de tipul de exploataţie pe care o deţin sau activitatea agricolă pe care o desfăşoară! Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi la APIA trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei)", precizează APIA.

Instituţia atrage atenţia asupra faptului că nerespectarea de către fermieri – din neglijenţă, din neştiinţă sau în mod intenţionat – a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la aplicarea sancţiunilor administrative de reducere a plăţilor sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după caz.