Întrebaţi dacă au obligaţii bugetare accesorii nestinse aferente unor obligaţii bugetare principale scadente la 31 martie 2020, cei chestionaţi au răspuns astfel: 32% au astfel de obligaţii pe care le-au declarat şi încă nu le-au stins, 32% au astfel de obligaţii stabilite prin decizie de impunere comunicată până la 31 martie 2020, 18% au aceste obligaţii stabilite prin declaraţie rectificativă depusă de la 1 aprilie 2020 până în prezent şi tot 18% au obligaţii stinse până la acea dată, dar cu întârziere faţă de scadenţă, conform sondajului realizat de realizat de PwC Români.

„Noutatea actualei amnistii fiscale este aceea că vizează, în principiu, toţi contribuabilii, persoane fizice sau juridice, precum şi accesoriile nestinse pentru toate tipurile de obligaţii fiscale şi bugetare. Sperăm că acest mecanism va genera mai multe lichidităţi companiilor aflate în dificultate şi va fi un imbold pentru a-şi relua activitatea. În acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că toţi contribuabilii vor avea un tratament fiscal echitabil şi, din acest motiv, există consultări cu MFP şi ANAF care lucrează în prezent la un document de clarificare a modului cum va fi pusă în practică măsura”, a declarat Daniel Anghel, Partener coordonator servicii fiscale şi juridice, PwC România.

Cine va beneficia de anularea accesoriilor

În consecinţă se preconizează că vor beneficia de anularea accesoriilor în principal cei care vor depune cererea de anulare până la 15 decembrie 2020 şi vor stinge atât obligaţiile fiscale principale restanţe la 31 martie 2020, cât şi obligaţiile fiscale principale şi accesorii cu scadenţa cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare. De asemenea, se anulează şi accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii fiscale principale scadente la 31 martie 2020 şi care sunt impuse prin decizie de impunere comunicată urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a actului normativ. Condiţia este ca aceste diferenţe să fie stinse până la termenul legal de plată, iar cererea de anulare să fie depusă în 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

„Această ordonanţă este o şansă şi pentru cei care nu au reuşit să iniţieze şi/sau finalizeze cu succes amnistia anterioară şi faţă de timpul şi energia pe care le implică a fi consumate, este preferabilă preluarea noii variante decât iniţierea unei dispute juridice, chiar dacă este una pentru o soluţie dreaptă. Experienţa vechii reglementări, însă, dovedeşte că procedura de aplicare a amnistiei, deşi pare simplă, poate genera probleme, astfel încât se poate întâmpla ca necorelări între declaraţii şi plăţi chiar în privinţa unor sume mici să compromită aplicarea sa. Din acest motiv se impune o analiză foarte atentă”, a spus Dan Dascălu, Partener coordonator litigii fiscale, D&B David şi Baias.

Inspecții fiscale

„A fost exprimată recent opinia că această ipoteză ar viza orice inspecţii fiscale iniţiate după intrarea în vigoare a ordonanţei, ceea ce ar lipsi practic de orice efecte juridice declaraţiile rectificative depuse de contribuabilii la o dată când încă nu sunt supuşi unei inspecţii fiscale. De aceea, vom discuta în continuare cu autorităţile fiscale care în acest moment pregătesc un act de aplicare a ordonanţei, pentru a clarifica aceste aspecte şi a elimina riscurile unei asemenea interpretări eronate, care ar putea compromite astfel scopul ordonanţei”, a explicat Dan Dascălu.

În cadrul sondajului, 53% dintre respondenţi au spus că au creanţe scadente aferente perioadei de până la 31 martie pentru care intenţionează să depună declaraţii rectificative sau declaraţii fiscale.

Totodată, 92% se aşteaptă la stabilirea unor diferenţe de obligaţii fiscale suplimentare anterioare perioadei de până la 31 martie 2020 într-o inspecţie fiscală sau de verificare a situaţiei personale.

Urmează un val intens de controale

„Vedem că sunt controale în curs, inclusiv controale demarate pe perioada stării de urgenţă şi de alertă şi ne aşteptăm ca şi în perioada următoare să fie iniţiat un val intens de controale. Trebuie avut în vedere faptul că abordarea autorităţilor este diferită faţă de acum cinci ani. Din acest motiv, este importantă revizuirea perioadelor trecute, analiza schimbărilor la nivelul modelului de business – pentru că practica arată că modul de operare a companiilor s-a modificat de-a lungul timpului, inclusiv în timpul pandemiei şi aceste modificări pot atrage riscuri fiscale -, evaluarea politicilor preţurilor de transfer, etc. De asemenea, este necesară o radiografie a tratamentelor fiscale aplicate în ultimii ani şi, acolo unde este cazul, ar trebui să aibă loc corecţii şi, eventual, să fie solicitată amnistia fiscală. Astfel, poate fi diminuat riscul fiscal în cazul unei inspecţii viitoare”, spune Ruxandra Târlescu, Partener servicii fiscale, PwC România.

Sondajul a fost realizat în cadrul evenimentului online „Amnistia fiscală reglementată de OUG nr. 69/2020” organizat de PwC România, pe 22 mai.