Astfel de mențiuni privind garanția acordată consumatorului, cu precădere în cazul garanției convenționale, trebuie realizate cu prudență, pentru a evita pericolul calificării acestei practici ca fiind incorectă, spune Silvia Axinescu, Senior Associate Reff și Asociații. Conform legii, orice produs achiziționat de consumatori beneficiază de o garanție legală, fiind obligația comerciantului să livreze produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Așadar, continuă Silvia Axinescu, ”garanția se traduce prin obligația comerciantului de a repara sau de a înlocui produsul cumpărat sau, după caz, de a restitui prețul plătit de consumator în cazul unui produs neconform”.
Totodată, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate permite comerciantului să stabilească o garanție convențională care odată oferită de vânzător, trebuie respectată. De obicei, prin garanția convențională se acordă consumatorului beneficii suplimentare celor oferite în baza legii. Spre exemplu, mai punctează Axinescu, în condițiile în care termenul de garanție legală este de 2 ani, comercianții pot oferi o garanție pentru perioade mai mari; un alt exemplu ar fi dreptul consumatorilor de a înlocui produsul cumpărat într-un termen determinat (de obicei 30 de zile), indiferent dacă produsul este sau nu deteriorat.
Practici comerciale interzise la stabilirea garanției
Nu există o rețetă general aplicabilă pentru calificarea unei practici comerciale ca fiind interzisă, dacă practica utilizată de comerciant nu se regăsește în cuprinsul așa-numitei “liste negre” – respectiv anexa Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii (Legea 363/20037). Această anexă include practicile considerate de către legiuitor ca fiind incorecte în orice situație.
În general, practica unui comerciant nu trebuie să includă informații false și  nu trebuie să inducă în eroare sau să fie susceptibilă de a induce în eroare consumatorul mediu, chiar dacă informația este, în fapt, corectă, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007. Când comercianții includ în mesajele publicitare anumite beneficii sau facilități ca parte a garanției, acestea nefiind conforme cu realitatea, practica este calificată ca fiind incorectă. În general, însă, aprecierea trebuie făcută de la caz la caz, luând în considerare regulile menționate mai sus. Legea 449/2003 include în definiția garanției necesitatea ca acest angajament față de consumator să nu impună costuri suplimentare. ”Cu alte cuvinte, garanția este acordată fără solicitarea unor costuri suplimentare din partea consumatorului”, explică Silvia Axinescu.
În plus, Legea 363/2007 include în anexa privind practicile comerciale considerate incorecte în orice situaţie și “prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristică distinctă a ofertei comerciantului”. Din acest motiv, adăugarea cuvântului “gratuit” în promovarea mesajelor comercianților cu privire la garanția oferită atrage riscul calificării unei asemenea practici ca fiind incorectă. ”Deși s-ar părea că textul legal menționat mai sus are în vedere exclusiv garanția legală, întrucât face referire la drepturile oferite prin lege consumatorilor, aceeași rațiune se aplică și în ceea ce privește garanția convențională care, odată oferită, produce în raporturile dintre comercianți și consumatori aceleași efecte ca și garanția legală”, mai spune Axinescu. 
Utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorecte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 30.000 de lei; nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau prin decizia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este sancționată cu amendă de la 6.000 de lei la 60.000 de lei. Totodată, corelativ aplicării amenzii, ANPC, respectiv instanța de judecată pot dispune suspendarea activității comerciantului până la încetarea practicii comerciale incorecte și pot solicita publicarea deciziei de sancționare sau publicarea unui comunicat rectificator într-un ziar de largă circulație, pe cheltuiala comerciantului.