CONPET a inaugurat punerea în funcțiune a celui mai nou și mai mare rezervor de stocare a țițeiului, la Călăreți, stație de pompare a țițeiului din import, situată la 50 km de București. 

Frații Pavăl dețin 7,41% din Conpet, 0,72% fiind deţinut prin Dedeman, iar restul prin Pavăl Holding.

Rezervorul, cu o capacitate de 31.500 mc, este echipat la cele mai înalte standarde tehnologice, fiind dotat cu următoarele componente:

  • membrană și dom din aluminiu asigurând un grad ridicat de siguranță în exploatare și protecție maximă a mediului înconjurător;
  • sisteme de automatizare, măsură și control implementate în sistemul SCADA – CONPET;
  • un sistem modern de agitatoare (cu mișcare controlată automat) care va duce la eliminarea depunerilor și o întreținere mult mai facilă pe termen lung asigurând în plus și posibilitatea prestării către clienții noștri a unor servicii de blending (amestec a diferitelor sorturi de țiței);
  • instalații de detecție și intervenție  (cu apă și spumă) în caz de incendiu.

Punerea în funcțiune a rezervorului a avut loc după ce au fost îndeplinite toate cerințele legale privind utilizarea în fluxul de producție a acestuia.

La Călăreţi funcţionează o staţie de pompare intermediară, complet automatizată, prin care se vehiculează ţiţei provenit din import sau extras din platforma continentală a Mării Negre.

Principala rută de transport

Stația este situată pe principala rută de transport care face legătura între Constanţa şi rafinăriile, respectiv depozitele petroliere amplasate în Ploieşti şi Piteşti, fiind o subunitate modernă care deține, pe lângă automatizarea tehnologică, sisteme inteligente antiefracție, respectiv de protecție la incendii.

“CONPET dovedește, încă o dată, că prin programele de investiții asumate an de an, reușește să aducă performanța tehnică de cel mai înalt nivel în sprijinul eficientizării activității și a optimizării principalelor fluxuri tehnologice, cu o atenție deosebită acordată protecției mediului și oamenilor”, a declarat șeful departamentului Operațiuni Transport din cadrul companiei, prezent, astăzi, la eveniment. 

CONPET S.A. deţine infrastructură critică naţională, în baza  Hotărârii de Guvern nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale. În acelaşi timp, Sistemul Naţional de Transport al Petrolului administrat de CONPET S.A. este de importanţă strategică, conform Legii Petrolului nr. 238/2004. Societatea este definită, prin lege, ca fiind de importanță națională și strategică.