Interesant este că volumul anunţat ca potenţial, de 1,1 miliarde acţiuni, reprezintă mai mult de o treime (35,6%) din volumul tranzacţionat în ultimele 12 luni cu acţiuni FP pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Astfel, măsura ar putea conduce la o apreciere susţinută a preţului acţiunilor FP pe BVB.
Programul este probabil una din cele mai bune plasamente de pe piaţă, în condiţiile acumulării unor rezerve considerabile de lichiditate şi în lipsa unor oportunităţi adecvate de plasament.
Programul de răscumpărare, care vizează acţiuni cu preţuri cuprinse între un minim de 0,2 lei şi un maxim de 1,5 lei, se va desfăşura pe o perioada de 18 luni, conform unui comunicat al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului.

Administratorul Fondului menţionează că, în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procesului de selecţie a brokerilor, Wood & Company Financial Services a.s., Praga, Republica Cehă, şi Banca Comercială Româna au fost selectaţi să furnizeze servicii pentru cel de-al doilea program de răscumpărare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Fondul poate răscumpăra un volum zilnic de acţiuni de până 25% din cantitatea medie zilnică de acţiuni care sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată pe care se efectuează achiziţia.
Fondul Proprietatea are în prezent un capital social de 13,778 miliarde lei, împărţit în tot atâtea acţiuni cu o valoare nominală de 1 leu.
În urma anunţului, acţiunile FP creşteau cu 1,5%, până aproape de 0,65 lei, maximul istoric de la tranzacţionarea pe BVB, înregistrând totodată şi cel mai mare volum de pe bursă.