Investiţiile de acest tip se aplică pe suprafețele de teren agricol, de cel puțin 0,5 hectare, pe care se înființează plantația forestieră. Pădurea trebuie păstrată până la atingerea vârstei exploatabilității, aceasta putând ajunge și la 40 de ani.
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) acordă în primul an sprijinul financiar pentru înființarea plantației, pentru lucrări de întreținere, dar şi compensații pentru pierderea de venit. În anii doi, trei, patru şi cinci, beneficiarul va primi fonduri nerambursabile numai pentru lucrările de întreținere și pentru compensațiile de pierdere a venitului. După trecerea celui de-al cincilea an de la înfiinţarea pădurii, beneficiarul va continua să primească numai compensațiile de pierdere a venitului pentru încă zece ani.
“În urma realizării acestor perdele forestiere vom avea pe viitor mai multe zone protejate de zăpadă viscolită, evitând în mare parte evenimentele dramatice produse în acest an. Totodată, perdelele forestiere sunt utile atât în iernile cu viscole puternice, cât și în timpul verilor, culturile fiind astfel apărate de vânturile uscate”, a declarat Directorul General al APDRP, Mihai Gavril Vădan.
Pentru pierderea de venit agricol sunt oferite prime compensatorii, diferențiate în funcție de tipul beneficiarilor. Aceștia se împart în „fermieri” și „alți deținători de terenuri agricole” (non – fermieri). Compensațiile se acordă pe o perioadă de 15 ani începând cu anul înființării plantației forestiere, fiind reprezentate de sume standard, exprimate în euro pe an şi pe hectar. Astfel, se acordă 80% pe an și pe hectar pentru fermieri şi 50% din nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit agricol acordată fermierilor, pe an şi pe hectar, pentru non-fermieri.
Cei 80% înseamnă 209,5 de euro + PD, unde PD reprezintă plata directă pe suprafața acordată în cadrul schemei de plată implementată în anul de campanie.
De exemplu, pe o perioadă de 5 ani, pentru un hectar de teren agricol la câmpie, un fermier poate să primească 6.140 de euro, fonduri nerambursabile. Această sumă este compusă din 1.330 de euro prima de înființare a plantației, plus 1.336 de euro pentru lucrările de întreținere, la care se vor adăuga 3.474 de euro compensațiile de pierdere a venitului.
Aceste compensații pentru pierderea de venit sunt actualizate pe perioada de implementare a proiectului, în conformitate cu modificările Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Sumele pentru întreținerea plantațiilor pe o perioadă de până la cinci ani și cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol, vor fi acoperite în proporție de 100% din fonduri publice.