Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare vrea să adopte un regulament special pentru evaluarea acţiunilor deţinute de Fondul Proprietatea.

Acţiunile deţinute la companii listate vor fi figura în activul Fondului Proprietatea la un preţ egal cu media cotaţiilor din ultimele 90 de zile. Pentru acţiunile necotate, evaluarea se va face în funcţie de capitalurile proprii (capital social plus prime de emisiune plus rezerve din profiturile anilor precedenţi).

Proiectul de regulament prevede că, în cazul în care deţinerile se referă la pachete minoritare), evaluarea se va face scâzând din capitalurile proprii un procent de 15% (pentru deţineri între 33% şi 50% din acţiuni). Deducerea valorii creşte la 25% în cazul participaţiilor între 5% şi 33%, respectiv 50% pentru plasamentele sub 5% din capitalul unei societăţi.

Proiectul de regulament prevede că, pentru listarea la bursă, Fondul Proprietatea trebuie să depună la CNVM un contract cu o societate de administrare. Procesul de selecţie a acesteia a demarat în urmă cu un an, iar oferta Franklin Templeton a fost desemnată câştigătoare. Totuşi, contractul de administrare n-a fost semnat nici acum.

Fondul Proprietatea a fost creat în 2005 ca soluţie de despăgubire a foştilor proprietari expropriaţi de regimul comunist. Are active în valoare de 11,7 miliarde de lei, provenind din acţiuni la companii foste de stat. Cele mai valoroase participaţii sunt 20% din acţiunile Petrom, 19,9% din Hidroelectrica, 17,2% din Transelectrica şi 13,5% din Transelectrica.