Se cere astfel anularea deciziei Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz din 30 noiembrie 2010 prin care a fost aprobată o donaţie de 400 de milioane de lei către statul roman.

Greg Konieczny, manager de fond Fondul Proprietatea, consideră că acţionarii au anumite drepturi, printre care dreptul la profit sub forma dividendelor. "Toate companiile au datoria fundamentală de a-şi trata toţi acţionarii corect şi non-preferenţial. Protejarea drepturilor acţionarilor reprezintă esenţa guvernanţei corporative şi a managementului corect al unei companii. Credem cu fermitate că în acest caz, Fondul Proprietatea, în calitate de acţionar minoritar, a fost tratat în mod nedrept şi în acest sens vrem să îi asigurăm pe acţionari că suntem determinaţi să le apărăm interesele. Vom continua să luăm toate măsurile legale necesare pentru recuperarea banilor companiei", a declarat acesta.

Mark Mobius, preşedinte executiv Templeton Emerging Markets Group, consideră că, pentru investitorii străini care se uită la România, unul dintre cele mai evidente riscuri luate în calcul în decizia de investiţie se referă la managementul corect al companiei, şi la managementul în interesul tuturor acţionarilor.