Principalii factori care au determinat diminuarea profitului în primele şase luni ale anului 2015 au fost rezultatul mai scăzut din vânzarea participaţiilor în companiile din portofoliu şi nivelul mai scăzut al veniturilor din dividende de la companiile din portofoliul Fondului.

Capitalurile proprii totale au fost de 8,676 miliarde de lei la 30 iunie 2015, reprezentând o scădere de 7,1% comparativ cu valoarea de 9,339 miliarde de lei de la 31 decembrie 2014.

Fondul a raportat, la 30 iunie 2015, o valoare a activului net (VAN) de 12,645 miliarde de lei şi o valoare a activului net pe acţiune (VAN pe acţiune) de 1,1851 lei (un randament total pozitiv al VAN pe acţiune de 1,9% comparativ cu 31 decembrie 2014).
"VAN este calculată conform reglementărilor locale emise de autoritatea de reglementare a pieţei de capital", se precizează în raport.

La 30 iunie 2015, discountul preţului acţiunilor Fondului faţă de VAN a fost de 32,9%. În primele şase luni ale anului 2015, discountul a variat între 20,8% şi 32,9%.

Fondul Proprietatea a fost înfiinţat la 28 decembrie 2005 ca societate pe acţiuni, care funcţionează ca o societate de investiţii de tip închis. Din 29 septembrie 2010, administratorul unic al FP este Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, mandatul acestuia fiind reînnoit la data de 30 septembrie 2014 pentru o perioadă de doi ani.

Începând din 25 ianuarie 2011, acţiunile Fondului sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), iar din 29 aprilie 2015 certificatele de depozit globale (GDR) ale Fondului sunt listate la London Stock Exchange (LSE) – Specialist Fund Market (SFM).

Numărul total al acţionarilor la 30 iunie 2015 a fost de 8.548. Structura acţionariatului la 30 iunie 2015 era următoarea: The Bank of New York Mellon (banca depozitară pentru Certificatele de Depozit Globale) 26,21% din capitalul social subscris, acţionari instituţionali străini – 24,59%, persoane fizice române – 19,98%, acţionari instituţionali români – 11,36%, acţiuni proprii – 9,39%, persoane fizice nerezidente – 5,45% şi Ministerul Finanţelor Publice – 3,02%. Potrivit FP, procentajul capitalului social subscris al Ministerului Finanţelor Publice este de 3,02%, incluzând acţiunile neplătite.

SURSA: Agerpres