Aceste obiective pot fi îndeplinite prin reducerea deficitului la aproximativ 2,3% din PIB în 2017 şi la 2% din PIB în 2018, se arată într-un comunicat al FMI. 

Consolidarea pe termen mediu ar trebui să fie sprijinită de reforme care să îmbunătăţească eficacitatea sectorului public, consideră FMI. 

Obţinerea unei creşteri sustenabile mai ridicate va fi dificilă fără eforturi mai solide de majorare a eficienţei investiţiilor şi de reformare a întreprinderilor de stat. Calitatea infrastructurii din România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, apreciază FMI. Există o necesitate vitală pentru întărirea instituţiilor care fac investiţii publice, pentru a utiliza complet fondurile europene şi pentru a îmbunătăţi calitatea investiţiile finanţate din surse interne. 

Recentele eforturi de a finaliza desemnarea autorităţilor de conducere şi progresele înregistrate în verificarea eligibilităţii proiectelor finanţate de UE sunt binevenite şi trebuie să continue, se arată în raportul instituţiei financiare internaţionale care cuprinde concluziile misiunii periodice de evaluare realizată în România. În acest sens, FMI recomandă consolidarea pregătirii marilor proiecte de infrastructură. 

De asemenea, îmbunătăţirea performanţei întreprinderilor de stat este esenţială pentru sporirea eficienţei economiei şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor publice. Autorităţile ar trebui să revigoreze programul de privatizare blocat şi să restructureze companiile de stat, pentru a ajuta la îmbunătăţirea generală a performanţelor lor financiare şi la reducerea arieratelor, consideră FMI. 

Câteva privatizări de succes şi oferte publice iniţiale (IPO) – cum ar fi Hidroelectrica, societate care aşteaptă numirea Consiliului de Supervizare – vor ajuta de asemenea la îmbunătăţirea profilului internaţional al României ca destinaţie de investiţii. 

În plus, apreciază FMI, numirea unor profesionişti la conducere şi în consiliile de administraţie ar trebui să continue, în concordanţă cu principiile recent adoptatei Legi a guvernanţei corporatiste. Băncile ar trebui să nu intre sub incidenţa acestei legi, deoarece fac deja obiectul unei legi specializate a guvernanţei corporatiste. 

Guvernul preconizează crearea unui fond suveran de investiţii pentru a sprijini investiţiile. FMI recomandă ca acest fond să fie bazat pe cele mai bune practici internaţionale legate de numirea conducerii, de transparenţă, de auditare, de selectare a proiectelor de investiţii şi de folosire a garanţiilor de stat pentru a minimaliza potenţialele riscuri fiscale, se arată în comunicatul instituţiei financiare internaţionale. 

AGERPRES