Dacă se va aproba, decizia va conduce la dublarea pragului maxim al amenzilor, care astăzi nu depăşeşte 2.500 de lei.

„Din activitatea curentă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi a Direcţiei Generale Dezvoltare Urbanism s-au constatat numeroase încălcări sau nerespectări ale normelor privind buna gospodărire din partea instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale unor persoane juridice, precum şi ale cetăţenilor. Acestea au determinat un aspect urbanistic neplăcut al municipiului Bucureşti, principalul centru economico-administrativ şi cultural al ţării şi implicit o degradare a stării de normalitate civică“, îşi motivează primăria hotărârea.

Primăria Generală şi Primăriile de Sector vor urmări dacă proprietarii sau chiriaşii lor îşi repară, întreţin, consolidează sau reabilitează energetic clădirile, în caz contrar urmând să aplice amenzi. Hotărârea consiliului listează printre obligaţiile instituţiilor publice şi ale firmelor întreţinerea imobilelor prin lucrări de reparaţii şi amenajări, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, plus înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora şi asigurarea igienei în imobile şi în incintele lor.

La rândul lor, cetăţenii Capitalei au obligaţia să-şi întreţină şi să-şi cureţe locuinţele pe care le deţin în proprietate sau chirie, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejurimile acestora. Ei trebuie să tencuiască şi să zugrăvească periodic locuinţele amplasate la stradă şi să repare şi să întreţină instalaţiile aferente imobilelor.

Amenzile în cazul nerespectării acestor obligaţii pornesc de la 1.000 lei şi pot ajunge la 5.000 lei, potrivit hotărârii.