Cererea de finanţare pentru proiectul ‘Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 şi km 165+817 pe secţiunea feroviară Bucureşti – Constanţa” – Faza II a fost aprobată pe data de 1 noiembrie 2017, depus Compania Naţională de Căi Ferate S.A., în calitate de Beneficiar al finanţării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Conform sursei citate, obiectul cererii de finanţare este reprezentat de realizarea fazei a II-a a reabilitării podurilor feroviare situate la km 152+149 şi km 165+817 pe secţiunea feroviară Bucureşti – Constanţa în scopul creşterii vitezei operaţionale pe calea ferată şi reducerea în consecinţă a timpului de deplasare între Bucureşti şi Constanţa. 

Valoarea totală a proiectului este de 63,013 milioane de lei (fără TVA) şi va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, după cum urmează: 75% din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 45.120.735 lei asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de 25%, în valoare de 15.040.245 lei din bugetul beneficiarului. 

Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni, iar finalizarea acestuia este programată pentru data de 17 mai 2022. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

AGERPRES