'Obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului Autorităţii Contractante la resursele necesare pentru a realiza servicii de prospecţiune precum colectarea, prelucrarea sau raportarea de date geotehnice, în Marea Neagră din România, pentru a evalua şi caracteriza starea fundului mării la amplasamentele propuse', se arată în anunţ.

Anunţul a implicat încheierea unui acord-cadru, iar criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preţ, compania primind 2 oferte.