În perioada primelor sapte luni ale acestui an resursele de energie primară şi cele de energie electrică au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 2%, respectiv 7,9%, iar exportul de energie electrică a crescut cu 1,305  miliarde KWh, respectiv cu 67,1%.

Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I. – 31.VII.2008 au totalizat 24.098.700 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 478.700 tep.

Producţia internă a însumat 14.267.300 tep, în creştere cu 2,3% faţă de aceeaşi perioadă a  anului precedent iar importul a fost de 9.831.400 tep, în creştere cu 1,7%.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 38,643 miliarde KWh, în creştere cu 2,838 miliarde KWh (+7,9%) faţă de perioada corespunzătoare a anului 2007. Creşterea resursei de energie electrică s-a datorat în principal creşterii producţiei, cu 3,031 miliarde kWh (+8,6%).

Producţia din termocentrale a scăzut cu 1,860 miliarde KWh (-8,3%). Producţia din hidrocentrale şi cea din centralele nuclearo-electrice a crescut cu 2,398 miliarde kWh (+26,6%) respectiv, 2,493 miliarde kWh (+69,4%).

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 31,103 miliarde KWh, cu 4,2 % mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut; iluminatul public a înregistrat o creştere cu 10,8% iar consumul populaţiei a crescut cu 8,3%.

Sursa: INS