Vizați sunt atât rău platnicii, care au primit de cel puțin, de când sub contractul cu furnizorul, notificare de sistare a furnizării a energiei electice pentru neplată, cât și cei care au fost dovediți că ar fi încercat să sustragă în mod abuziv curent din rețea. În primul caz, garanția este contravaloarea în lei a 3 luni de consum, estimat pe baza facturilor precedente. În al doilea, 12 luni de consum. Având în vedere că factura medie, la nivel național, conform datelor Asociației Furnizorilor de Energie Electrică, este de circa 80 de lei lunar, rezultă că rău-platnicii români trebuie, de acum încolo, să fie pregătiți cu cel puțin 240 de lei pe care să-i pună la dispoziția FUI ca garanție.

Solicitarea garanțiilor se face odată cu prima factură trimisă de după constatarea faptului că respectivul client casnici se află într-una dintre cele două situații menționate. Garanțiile se fac prin depunerea respectivei sume la dispoziția furnizorului, fie într-un cont bancar specificat ca atare, fie printr-o scrisoare de garanție bancară și trebuie realizate în 10 zile de la primirea notificării.

‘’FUI este îndreptăţit să execute garanţia financiară în limita valorii facturilor emise şi neîncasate aferente energiei electrice consumate. FUI comunică clientului final intenţia de executare a garanţiei financiare prin intermediul preavizului de deconectare transmis conform prevederilor contractuale. În cazul în care clientul final nu achită sumele restante până la termenul prevăzut în preaviz, FUI procedează după cum urmează: a)dacă valoarea debitelor este mai mică sau egală cu valoarea garanţiei financiare, FUI execută garanţia financiară şi întrerupe procesul de deconectare a locului de consum; b)dacă valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanţiei financiare, FUI execută garanţia financiară şi continuă procesul de deconectare a locului de consum. Executarea garanţiei financiare nu exonerează clientul final de la plata penalităţilor calculate conform contractului de furnizare a energiei electrice”, se arată în textul de lege citat.

Faptul că FUI execută garanția clientului nu înseamnă că acesta este exonerat de constituirea uneia nouă. Ea trebuie făcută ca și prima, în același cuantum, în aceeași perioadă de timp.

Refuzul de a face această garanție pentru FUI atrage după sine , mai întâi, deconectarea de la furnizarea energiei electrice , apoi , dacă respectivul casnic tot nu depune banii, furnizorul poate merge până la suspendarea contractului.

Garanțiile constituite în favoarea FUI se returnează clientului în situația în care contractul dintre cei doi încetează. De această dată, într-o perioadă de patru ori mai mare decât atunci când sunt făcute, adică în 42 de zile.