Povestea Melaniei N. începe în anul de graţie 2007. În vara acelui an, mai exact prin iulie, ea semna contractul pentru accesarea unui credit ipotecar în valoare de 33.000 euro, pe o perioadă de 20 de ani. Creditul era contractat de la o sucursală  a ABN Amro (actualmente RBS) din Timişoara.

Capcanele contractului semnat sub presiune avea să le afle abia după doi ani de la acordarea creditului. Dacă în primul an a avut o dobândă fixă de 5,75%, la care rata lunară era de 231 euro, din al doilea an dobânda a devenit 7,51%, variabilă (fără a se cunoaşte formula), nivel la care rata lunară era de 265 euro.
În 2009, Melania auzea că mai multor colegi ai săi, cu credite la diferite bănci, le scăzuseră ratele, deoarece indicatorul Euribor scădea accelerat, numai ei nu i se întâmpla nimic. Cei de la sucursala din Timişoara i-au spus să sune la Bucureşti, unde a început o lungă plimbare cu zăhărelul.

Joc la cacealma

În iulie 2009, RBS îi răspundea: „Banca poate modifica nivelul ratei dobânzii pentru credit în cazul în care evoluţia pieţei monetare/financiare va justifica o asemenea măsură..”, adăugând că RBS poate proceda la modificarea dobânzii, nefiind însă obligată în acest sens, conform contractului. Absolut stupefiant! Adică se vorbea de o dobândă variabilă, numai dacă binevoieşte şi banca.
Într-o altă adresă, din 18 septembrie, Melania sublinia că banca este obligată, conform a două articole din contract, să modifice dobânda în funcţie de indicele de referinţă (Euribor), obligaţie pe care banca nu a respectat-o. Astfel, ea cerea încheierea unui act adiţional care să prevadă formula de calcul al dobânzii, precum şi recalcularea ratei începând cu iulie 2008 (al doilea an de credit) şi stornarea diferenţei faţă de ratele achitate.

Cinci zile mai târziu, RBS îi propunea următoarea formulă de dobândă: Euribor la 12 luni + marjă de 7,5%, în condiţiile în care dobânda din al doilea an fusese 7,51% cu totul!

În octombrie, Melania depune o nouă adresă la RBS, reluând povestea pe baza indicatorului Euribor la 12 luni, pe care banca îl recunoscuse. Pornind de la aceasta, ea a făcut calculul invers. Dacă în iulie 2008, dobânda era de 7,51%, iar Euribor la 12 luni era de 5,388%, înseamnă că marja băncii era de 2,122%, astfel că a cerut băncii să respecte această marjă.

Intră în joc ANPC, care amendează banca

Neprimind vreun răspuns, Melania a depus o adresă la Protecţia Consumatorului (ANPC) în noiembrie 2009. Deşi ANPC le-a dat termen de trei săptămâni pentru a rezolva problema amiabil, cei de la RBS au înaintat clientei o ofertă inacceptabilă, cu o marjă de 6%. Astfel, ANPC a considerat întemeiată cererea Melaniei, a amendat RBS cu 30.000 lei şi a dispus încetarea practicii comerciale incorecte. Cei de la RBS au încercat să mai joace o dată la cacealma, contactând telefonic clienta şi propunându-i o dobândă de 5,75%, fixă sau variabilă, la alegerea ei, ofertă pe care Melania a solicitat să îi fie transmisă în scris.

RBS, în instanţă pe două fronturi

În locul ofertei scrise, RBS o anunţă că a decis contestarea în instanţă a măsurilor ANPC şi, până la această soluţionare, nu îi poate propune vreo ofertă.
Sesizând reaua intenţie a băncii, Melania s-a hotărât să cheme ea în instanţă RBS, depunând cererea în februarie 2010.
Procesul Melanieicu banca urma a se tot amâna şi muta. Între timp, au început discuţiile pe baza Ordonanţei nr. 50, banca propunând o dobândă cu marjă de 6,22%, ofertă care nu a fost acceptată de clientă. Procesul Melaniei cu RBS era în desfăşurare în paralel cu cel în care RBS contesta măsurile ANPC.

Banca pierde proces după proces

În septembrie 2011, Melania primeşte un sms de la RBS în care i se comunică o rată scadentă de 203 euro! De unde şi până unde, când ultima rată fusese de 264 euro? Sunând la bancă a fost anunţată că i-a fost scăzută rata şi să se prezinte pentru a ridica noul scadenţar şi actul adiţional. Ea a aflat că s-a pus în practică decizia ANPC, prin care RBS a fost obligată să înceteze practica comercială incorectă constatată prin procesul-verbal.
În octombrie 2011, ea primeşte de la RBS o adresă în care e informată că, începând din 22 august 2008, dobânda se calculează în fucţie de Euribor la 12 luni, la care se adaugă marja băncii, de 1,17%! Recalculând dobânda, banca trebuia să-i returneze Melaniei 3.460 euro. De fapt, RBS pierduse procesul cu ANPC, dar l-a contestat ulterior la Curtea de Apel.  În celălalt proces, avocaţii RBS îi propuneau Melaniei o înţelegere amiabilă.

În noiembrie, RBS pierdea la Curtea de Apel procesul cu ANPC, printr-o decizie definitivă şi irevocabilă. Procesul Melaniei cu RBS s-a amânat totuşi până în decembrie 2011, când s-a încheiat cu acordul părţilor – RBS a acceptat să îi prezinte Melaniei un act adiţional care specifica o dobândă formată din Euribor la 12 luni plus o marjă de 1,17% (3,34% în total), precum şi returnarea diferenţelor de rate.

7,5% marja de dobândă pe care banca dorea să o impună clientei şi care ulterior a fost redusă de instanţă cu mai mult de 6 puncte procentuale

1,17% reprezintă marja de dobândă pe care RBS a trebuit să o accepte după ce a pierdut pe toate fronturile în instanță