Aceasta a solicitat Comisiei Europene să ia măsuri pentru asigurarea unei concurențe corecte între toți operatorii europeni de transport.
„Nu putem susține prezenta propunere deoarece aceasta va duce la introducerea voluntară de bariere tarifare care vor crește costurile operatorilor de transport din statele membre periferice și, implicit,  prețurile produselor transportate.
De asemenea, deși directiva nu ar trebui să permită  discriminări bazate pe naționalitatea transportatorului, articolul 7k permite statelor membre care introduc un sistem de trecere și/sau taxe de utilizare a infrastructurii să ofere o compensație adecvată pentru aceste taxe, ceea ce poate distorsiona competiția”, este de părere Țicău.
Conform noului document elaborat de PE, Eurovigneta va include plata de către transportatori a costului poluării atmosferice şi sonore, în plus faţă de taxa pentru utilizarea autostrăzilor. Noile reguli ale dispoziţiilor "Eurovigneta" sunt rezultatul unui acord în a 2-a lectură cu Consiliul şi vor trebui adoptate în mod formal de statele membre. Acestea le vor putea aplica la trei săptămâni după publicarea în Jurnalul Oficial.
Citește și: Eurovigneta va include și plata poluării atmosferice și fonice