Mai exact, 11% (2,267 de milioane de persoane) din populaţia României locuieşte în zone urbane, 44% (9,387 de milioane) în zone intermediare şi 45% (9,759 de milioane) în zone rurale.

Cifrele se bazează pe o nouă tipologie de clasificare a zonelor în urbane şi rurale, dezvoltată de Comisia Europeană, care se aplică regiunilor NUTS 3 (judeţe la nivelul României). Regiunile sunt clasificate ca rurale, intermediare sau urbane pe baza unei analize a densităţii populaţiei şi a populaţiei totale.

La nivelul UE, 41% din populaţia totală locuia la 1 ianuarie 2011 în regiuni urbane, 35% în regiuni intermediare şi 23% în regiuni rurale. Ţările cu cele mai mari densitîţi de populaţie în mediul urban sunt Malta (100% din populaţie), Olanda şi Marea Britanie (fiecare cu 71%) şi Belgia (68%). Luxemburg şi Cipru sunt fiecare considerate drept o regiune NUTS 3 şi au fost clasificate ca intermediare.

Cu excepţia acestor două state menţionate, cele mai mari procente de persoane care locuiau în regiuni intermediare au fost înregistrate în Suedia (56 %), Estonia (52%) şi Bulgaria (45%).
Cele mai mari procente de persoane care locuiau în zone rurale au fost înregistrate în Irlanda (73%), Slovacia (50%), Estonia (48%) şi Ungaria (47%).

Regiunile NUTS 3 au fost clasificate în trei grupuri pe baza clasificării acestor celule:

  • regiuni predominant urbane: populaţia din celule clasificate ca urbane reprezintă peste 80% din populaţia totală.
  • regiuni intermediare: populaţia din celule teritoriale clasificate ca urbane reprezintă între 50% şi 80% din populaţia totală (populaţia în celule teritoriale rurale între 20% şi 50%).
  • regiuni predominant rurale: populaţia din celule teritoriale clasificate ca rurale reprezintă 50% sau mai mult din populaţia totală