Aceste sectoare, care includ societăți și alte organizații active în domeniile arhitectură, artizanat, patrimoniu cultural, design, festivaluri, filme și televiziune, muzică, arte interpretative și vizuale, arhive și biblioteci, edituri și radio, reprezintă deja până la 4,5% din produsul brut al Uniunii Europene și până la 8,5 milioane de locuri de muncă în UE.
aceste domenii se confruntă, de asemenea, cu provocări majore ca urmare a digitalizării și globalizării, precum și ca urmare a unei fragmentări accentuate a piețelor de produse culturale și lingvistice. Accesul la finanțare rămâne o dificultate majoră.

Noua strategie a Comisiei urmărește să sporească competitivitatea și potențialul de export al acestor sectoare, precum și să maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC și reabilitarea urbană. Comisia îndeamnă la o serie de acțiuni de promovare a condițiilor adecvate pentru înflorirea sectoarelor culturale și creative. Ele se concentrează pe dezvoltarea competențelor, accesul la finanțare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea audienței, accesul la piețele internaționale și îmbunătățirea legăturilor cu alte sectoare.

„Sectoarele culturale și creative din Europa nu sunt doar esențiale pentru diversitatea culturală; ele contribuie, de asemenea, în mare măsură la dezvoltarea socială și economică din statele membre și regiunile UE. La nivel local și regional, investițiile strategice în aceste sectoare au furnizat adesea rezultate impresionante, exemple fiind multiplele capitale europene ale culturii. Ele determină, de asemenea, efecte colaterale importante, precum și o imagine dinamică mai intensă a unei Europe atractive și creative, care este deschisă unor culturi și talente din întreaga lume”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Strategia, prezentată într-un document intitulat "Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere și locuri de muncă în UE", preconizează o serie de inițiative de politici și promovarea unui mediu de reglementare modern. De asemenea, Comisia dorește să încurajeze parteneriate mai strânse între diferitele politici, în special cele vizând cultura, educația, industria, afacerile economice, turismul, dezvoltarea regională și urbană și amenajarea teritoriului. Ea plănuiește, de asemenea, mobilizarea de fonduri UE în vederea creșterii sprijinului pentru sectoare, în special prin propunerea de a aloca 1,8 miliarde EUR în perioada 2014 ­- 2020 pentru programul „Europa creativă" și prin intermediul fondurilor politicii de coeziune.

Cercetări independente au arătat că întreprinderile care cheltuiesc dublul sumelor medii pe resurse creative au cu 25% mai multe șanse de a introduce produse inovatoare. Alte efecte colaterale includ un impact pozitiv asupra turismului, modei și industriilor produselor de vârf, precum și asupra artizanatului.