Majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, în special Polonia şi Republica Cehă se află în prezent pe un fundament economic solid şi au, spre deosebire de multe ţări dezvoltate, valori moderate ale datoriei publice. Multe ţări din regiune sunt în continuare locaţii de producţie atractive pentru companiile occidentale. Acest lucru oferă un avantaj competitiv faţă de pieţele dezvoltate. În plus, statele membre ale Uniunii Europene din Estul Europei, vor beneficia de subvenţii substanţiale prin intermediul fondurilor structurale ale UE.

Cu toate acestea, nu poate fi exclusă o extindere a încetinirii creşterii economice în Europa Centrală şi de Est, deoarece declinul ratelor de creştere economică şi măsurile puternice de reducere a costurilor din principalele ţări europene, nu pot rămâne fără efecte negative asupra acestor economii. O slăbiciune majoră continuă să fie împrumuturile în valută străină. Ungaria a fost extrem de greu lovită de creşterea cursuluil francului elveţian și de asemenea, deși într-o măsură mai mică, Polonia, Croaţia şi România. Acum, se acţionează pe mai multe planuri pentru atenuarea aceastei probleme.

Deprecierile puternice de curs din ultimele săptămâni, resimţite și în nivelurile de evaluare ale pieţelor de acţiuni din Europa Centrală și de Est, par să fi anticipat o recesiune economică moderată în cea mai mare parte a Europei și SUA. În cazul în care economia mondială va cunoaște un declin pronunţat, aşa cum a fost înregistrat în 2008/2009, atunci, probabil există în continuare riscul ca pieţele de acţiuni să cunoască scăderi de curs suplimentare. Nu există însă semne pentru un astfel de scenariu negativ.

Pentru majoritatea pieţelor de acţiuni est-europene, Raiffeisen Capital Management rămâne, prin urmare, per total prudent optimist, în special pe termen lung. Având în vedere creşterea semnificativă a riscurilor economice globale şi incertitudinile economice şi politice majore, suntem mai prudenţi, pănă la noi schimbări, faţă de ramurile industriale sensibile la schimările economice şi faţă de activele riscante, preferând să ne menţinem poziţionaţi mai defensiv.