Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a precizat, pentru dcnews.ro, ce au voie să facă românii în noaptea de Revelion. Așadar, instituția amintește că „în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1065/2020 — privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, la art. 2 alin. (1) pct. 1), este prevăzut faptul că „în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri”, iar la pct. 2 „în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23-05, cu unele excepții…”.

Riscați închisoarea

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, persoanele care vor fi depistate în fața blocului în noaptea de Revelion că efectuează operațiuni cu articole pirotehnice riscă să fie sancționate  contravențional sau pe numele respectivei persoane să fie întocmit dosar penal.

Articolul 37 din Legea nr. 126/1995  privind regimul materiilor explozive republicată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P 1 către persoane care nu an împlinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Contravențiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea nr. 1 26/1995, iar sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%. Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articole lor pirotehnice din categoria P 1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 republicată, precizează

Legea nr. 126/1995 precizează că persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată.

Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripționate în limba română categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate în condițiile legii.

Nu se pot da artificii de la balcon

Având în vedere că, din cauza pandemiei de coronavirus oamenii nu au voie să iasă din case după ora 23:00, poliția informează că articolele pirotehnice nu pot fi utilizate de la balcon.

Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în următoarele situații:

a) între orele 24:00 și 06:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale

b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele 4 niveluri

c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre

f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane

g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.