Dacă folosiţi email-ul în mod frecvent şi trimiteţi mesaje la mai multe persoane atunci trebuie neapărat să învăţaţi care este diferenţa dintre “Cc” şi “Bcc”, pentru a evita situaţii neplăcute.

“Cc:” este precurtarea de la "carbon copy" (copie de informare). Orice persoană listată în câmpul Cc: al unui mesaj primeşte o copie a mesajului, la expedierea acestuia. Toţi ceilalţi destinatari ai mesajului pot vedea că persoana specificată ca destinatar în “Cc:” a primit o copie a mesajului.

“Bcc:" este prescurtarea de la "blind carbon copy" (copie de informare confidenţială). Este similar cu funcţionalitatea “Cc:”, cu excepţia că destinatarii din Bcc: sunt invizibili pentru ceilalţi destinatari ai mesajului (inclusiv pentru restul destinatarilor din “Bcc:”.

De exemplu, dacă trimiteţi un mesaj către: [email protected] şi în câmpul Bcc: [email protected], atunci mirceapopescu se vede pe sine ca fiind singurul destinatar al mesajului. mariapopescu, pe de altă parte, este "în cunoştinţă de cauză" – ea poate vedea că aţi trimis mesajul Către: mirceapopescu şi că ea a primit o copie confidenţială.