La modă sunt lecțiile online în care profesorul se conectează video cu elevii și le prezintă noua lecție, le transmite eventual fișe de lucru sub formă de documente ori chiar simple chestionare. Pregătirea lor necesită mai mult timp decât lecțiile obișnuite deoarece sunt necesare resurse suplimentare celor fizice, deja existente – planșe, mulaje, modele etc. Această abordare este una foarte solicitantă, necesită coordonare, resurse tehnice majore și are un succes relativ redus căci depinde de atenția elevilor, foarte greu de gestionat în direct.

Din aceste motive marile universități folosesc de mai mult timp pentru educația online cursuri înregistrate, completate cu întrebări, teme, forumuri de discuții etc, gata pregătite și accesibile la orice oră pe platforme online. Profesorul poate urmări activitatea studentului pe aceste platforme, poate interveni individualizat cu ajutor la nevoie etc. Studenții le pot parcurge la orice oră, în ritmul propriu, pot reveni asupra lor la lecțiile dificile etc. Aceste facilități, cu deosebire implicarea studentului în a face ceva serios, pornind de la ce e prezentat, ceva ce e evaluat imediat, cresc mult eficiența învățării. La noi lecțiile de pe platforma Ael permit învățarea interactivă a unor lecții, dar ea nu e disponibilă online și nu monitorizare a progresului pregătirii.

Trebuie însă menționat faptul că astfel de platforme sunt potrivite și folosite cu deosebire pentru a transmite informații și a forma anumite deprinderi, dacă implică elevul/studentul. Formarea competențelor este un proces mai dificil, dacă înțelegem corect ce este o competență. Astfel că și realizarea platformelor trebuie schimbată dacă dorim o educație centrată pe competență. În cadrul acesteia cel care trebuie să lucreze mai mut este elevul, sub observarea din umbră și eventual îndrumarea profesorului. Abordarea este cu totul diferită mai ales în ceea ce privește organizarea materialelor și a interacțiunilor, întrebărilor propuse. Competențele țin de îndeplinirea unor funcții în sisteme, de cunoașterea și adaptarea la ele, au legătură cu nevoile noastre care trebuie conștientizate, de gestionarea propriului sistem etc. Nu cunosc astfel de platforme realizate în străinătate, toate au o structură clasică, centrată pe discipline și lecții pentru transmiterea și formarea în domeniul lor.

O platformă cu concepție nouă orientată spre dezvoltarea competențelor, și nu pe transmitere de informații, a fost deja realizată și testată la noi într-un proiect strategic, pe fonduri europene între 2011 și 2013, coordonat de ISJ Alba. Scopul ei a fost cel de a oferi un instrument, o platformă online, cu ajutorul căruia elevii să poată recupera golurile din dezvoltarea competențelor pentru două discipline de la gimnaziu, româna și matematica.

Deși a fost foarte dificilă trecerea de la a oferi materiale informative la realizarea de conținut interactiv pentru a implica elevii, procesul s-a realizat cu succes și rezultatul obținut a fost mult apreciat de ei și de profesori. A fost necesară regândirea competențelor, identificarea variabilelor specifice fiecăreia, contextul în care se aplică, în care pot fi transferate etc. Pentru detalii poate fi consultată cartea „De la mecatronică la educația smart”, publicată online de Editura Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Elevii au fost încântați de abordare și au obținut progrese măsurabile, au accesat platforma cu interes și de acasă, nu doar de la școală unde se desfășura activitatea online din cadrul proiectului.

Evaluat de un juriu independent, din afara sistemului educativ, proiectul a fost premiat la Gala fondurilor europene din 2014, iar la evaluarea națională a proiectelor realizate din fonduri europene din 2019 a fost selectat și prezentat ca exemplu de bună practică.

Educația online, așa cum e organizată acum este foarte puțin eficientă în dezvoltarea competențelor. Cu ajutorul unor platforme bine realizate, centrate pe dezvoltarea lor, se pot obține rezultate foarte bune, adesea superioare celor de la clasă. Ele mu diminuează rolul profesorului, ci îi oferă instrumente cu adevărat performante.

Oricâtă bunăvoință ar avea profesorii, este aproape imposibil pentru ei să creeze singuri lecții și platforme de calitate. Doar un efort conjugat, bine orientat spre dezvoltarea de competențe poate avea succes. Platformele ar fi bine deci să fie realizate la nivel național și să fie accesibile permanent, pentru ca elevii să nu fie îngrădiți nici în ceea ce privește timpul alocat, nici în creșterea voluntară a performanței. Doar astfel s-ar realiza în același timp o educație centrată pe competențe, unitară, dar și bine individualizată după nevoile, posibilitățile și interesul elevilor.