Toți angajații trebuie să știe ce se întâmplă atunci când se încep un nou loc de muncă. Nu mulți salariați sunt conștienți sau au informații referitoare la contractului individual de muncă. Ei așteaptă chiar și vreme îndelungată până să intre în posesia documentului cu pricina. Lucrurile nu ar trebui să stea deloc așa iar documentul ar trebui înmânat de către angajator chiar în secunda doi. Este obligatoriu ca firmele să procedeze întocmai. În cazul în care nu procedează astfel, ele riscă amenzi de până la 2.000 lei.

Există o prevedere clară în Codul muncii care spune că angajatorul este obligat să ofere salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. Documentul trebuie înmânat înainte ca angajatul să își înceapă efectiv activitatea.

Contractul de muncă trebuie elaborat și semnat în două exemplare. Un exemplar va rămâne la angajator, iar celălalt la salariat. Exemplarul primit de salariat trebuie să aibă semnăturile ambelor părți, atât a salariatului, cât și a angajatorului, și nu trebuie doar văzut, ci el trebuie să poată fi păstrat de angajat. Dacă salariatul se sesizează și solicită intervenția Inspecției Muncii, atunci angajatorul se face vinovay de nerespectarea acestei obligații și riscă o amendă cuprinsă între 1.500 și 2.000 lei din partea Inspecției Muncii.

Informația pe care toți angajații trebuie să o știe înainte de a semna contractul de muncă

Angajații, înainte de a începere munca, trebuie să primească și să semneze fișa postului. Acest lucru este necesar dacă contractul de muncă nu conține deja o scurtă descriere a activității pe care o va presta. Prin intermediul fișei postului, salariatului i se prezintă sarcinile și/sau atribuțiile pe care le are la locul de muncă, iar, prin semnarea documentului, acesta și le asumă.

O altă informație importantă trebuie să se petreacă tot înainte de semnarea contractului de muncă. Conform Codului Muncii, angajatorul are obligația de a-l înștiința pe candidat despre existența unui contract colectiv de muncă la nivelul firmei/ unității, precum și despre prevederile lui. Salariatul va avea obligația legală de a respecta și prevederile din regulamentul intern și cele din contractul colectiv de muncă aplicabil, pe lângă cele din contractul individual de muncă.

Salariatul trebuie să aibă idee și despre regulamentul intern al societății. Documentul trebuie citit și semnat pentru că, în cazul în care angajatul nu a avut habar de el, atunci prevederile din regulamentul intern nu își produc efectele față de salariați. Chiar dacă nu există un termen stabilit de lege legat de aducerea la cunoștință a regulamentului intern de către angajator, salariatul poate cere acest document pentru consultare și semnare.