„În perioada 2007- februarie 2012 au intrat în România peste cinci miliarde de euro din totalul pachetului pe carea APIA îl are de plătit până în 2013 fermierilor români, respectiv 8,2 miliarde de euro, sumă provenită din fondurile europene FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) şi FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). Din cele cinci miliarde de euro au fost rambursate deja de UE o sumă de 4,6 miliarde de euro, iar în luna martie vom primi şi diferenţa”, a spusFaur.
Acesta a precizat că alocările financiare de la UE vor creşte în acest an şi în 2013 cu circa 200 milioane euro, totalizând 1,086 miliarde euro în 2012 şi 1,264 miliarde euro.