Regia Autonomă ‘Monitorul Oficial’ se organizează ca regie autonomă, sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Este persoana juridică ce desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaţilor, prevede propunerea legislativă adoptată de Cameră.

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înaintează secretarului general al
Camerei Deputaţilor, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locţiitorului său. Secretarul general al Camerei le transmite Regiei Autonome ‘Monitorul Oficial’ spre publicare.

Autorităţile emitente au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonomă ‘Monitorul Oficial’, necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare. Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea secretarului general al Camerei Deputaţilor şi cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă ‘Monitorul Oficial’ în procesul de editare şi publicare, mai prevede textul adoptat.

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a spus că iniţiativa legislativă, care aparţine liberalilor, prevedea că transferul documentelor către Monitorul Oficial trecea prin filtrul Biroului permanent şi a criticat faptul acest filtru a fost exclus.

Camera Deputaţilor este for decizional.

În iunie 2012, Monitorul Oficial a trecut din subordinea Camerei Deputaţilor sub autoritatea Guvernului. Executivul de la acea vreme a adoptat o OUG în acest sens. Guvernul de atunci îşi motiva ordonanţa ‘având în vedere că la nivelul Regiei Autonome Monitorul Oficial se manifestau disfuncţionalităţi importante’. AGERPRES