Cei nouă administratori de fonduri de pensii private obligatorii au exclusiv acționariat străin: german, olandez, grec sau italian. Chiar dacă întreaga regiune euro fierbe din cauza turbulențelor financiare, supravegherea pensiilor private din România nu are griji în această privință.

De ce? „Deja ne-am confruntat cu situația în care un mare fond de afară, AIG Life, a avut mari probleme. Nu am întâmpinat nicio dificultate în a-l vinde“, spune Mircea Oancea, preşedintele CSSPP. Nu s-a schimbat decât proprietarul, fără riscuri, fără pierderi pentru activele nete ale fondului de pensii vândut.
Posibilitatea ca actuala conjunctură internațională, finanțarea scumpă și lipsa de încredere a investitorilor să lase această piață fără cumpărători pare să fie egală cu zero.

„Acest lucru este exclus! Şi la ora actuală este foarte posibil ca unul sau doi administratori de fonduri să își schimbe proprietarul. S-au redefinit strategiile pe întregul sistem și avem foarte mulți doritori care vor să își consolideze pozițiile“, spune Oancea, neuitând să precizeze că tranzacțiile nu s-au încheiat încă, deoarece sunt mai mulți actori implicați.

Diversificarea investițiilor din 2012

CSSPP lucrează însă și la o legislație nouă, prudențială, referitoare la modalitățile de investire și la o redefinire a riscurilor investiționale pentru pensiile private.  „Cel târziu la începutul lunii decembrie sper să o publicăm și, eventual, să intre în vigoare din 2012“, subliniază Oancea, referindu-se la norma care reglementeză noi tipuri de investiții pe termen lung, menită să reducă volatilitatea unităților de fond.

 Norma privind reglementarea investițiilor va introduce metode de evaluare, fapt care va contribui la o mai bună urmărire a investițiilor și se bazează pe sistemul diversificării. Mircea Oancea ține să sublinieze că fondurile de pensii private obligatorii nu au expunere pe Grecia, doar ceva acțiuni la Bursa din Atena. Expunerea pe băncile grecești din România este de sub 1% pe fiecare fond, iar pe sistem nu depășește 3%-4%. Investițiile sunt exclusiv în depozite bancare pe termen scurt.

Pensiile vor să finanțeze infrastructura

Rata medie ponderată de rentabilitate a fondurilor de pensii private a scăzut gradual în ultimii doi ani, „dar acest lucru nu trebuie să ne îngrijoreze, randamentele vor acoperi minimum inflația. Pe 2011, rezultatele investiționale sunt în medie de 9,5%. Este mai puțin decât în anii anteriori, dar și inflația a scăzut semnificativ. Ne așteptăm să scadă și în 2012, dar rezultatele cumulate pe doi ani arată că randamentul a fost dublu față de nivelul inflației“, spune Oancea.
 Acesta subliniază că fondurile trebuie să aibă o atitudine proactivă, să anticipeze și să contribuie la dezvoltarea pieței. Oancea spune că s-au creat deja cadre pentru investițiile instituționale, preconizate a fi la nivelul de cinci-șase miliarde de euro. Strategiile de dezvoltare ale pieței de capital vor permite, probabil, fondurilor de pensii să contribuie inclusiv la construcția de autostrăzi.

   Crearea Fondului de Garantare va trebui să adune, în trei etape, o contribuție de până la 1% din valoarea activului net al fondului. Acesta va asigura buna desfășurare a noului sistem de plată a pensiilor, care va intra în vigoare cel mai probabil în 2020. CSSPP este pregătită și pentru pensionări anticipate.

Armata aderă la pensii private
Cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul de apărare şi al administraţiei penitenciare sunt obligaţi să adere la un fond de pensii administrat privat în maximum şapte luni, cu excepţia celor a căror identitate este clasificată. Numărul participanţilor la fondurile de pensii private obligatorii se ridică la circa 5,7 milioane de persoane, iar activele nete au depăşit 6,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2011. Contribuția va fi de 3,5% din 2012.

Președintelui CSSPP, Mircea Oancea, nu îi este teamă de riscul de contagiune din zona euro: „La ora actuală, sunt foarte mulți doritori de a cumpăra fonduri de pensii“