servicii de transmisii de date şi acces la internet pe suport radio de bandă largă. 
Titularii drepturilor de utilizare adjudecate în urma procedurii de selecţie vor avea obligaţia de a pune în funcţiune, oriunde pe teritoriul naţional, 25 de staţii de bază după un an de la intrarea în vigoare a licenţei, 50 după doi ani de la intrarea în vigoare a licenţei şi 100 de staţii de bază după patru ani de la intrarea în vigoare a licenţei. 

"Aşa cum a fost stabilit în Strategia şi planul de acţiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400 – 3800 MHz pentru perioada 2015 – 2025, adoptată prin Decizia preşedintelui nr. 390/2015, Autoritatea intenţionează să organizeze o singură procedură de selecţie pentru ambele benzi de frecvenţe, ceea ce presupune ca fiecare operator interesat să depună o ofertă iniţială prin care va indica numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în fiecare din cele două benzi disponibile. Ofertele iniţiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât oferta pe anumite benzi, dacă anumite blocuri nu sunt licitate deloc sau dacă oferta este similară cu cererea", se spune într-un comunicat al ANCOM. 

În cadrul licitaţiei vor fi disponibile 16 blocuri pereche de lărgime 2×5 MHz alocate la nivel naţional în banda 3,4 – 3,6 GHz şi 36 de blocuri nepereche de lărgime 5 MHz alocate la nivel naţional în banda 3,6 – 3,8 GHz, urmând ca noile drepturi de utilizare a spectrului radio să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016, pentru o perioadă de 10 ani. 

Preţul de pornire pentru fiecare bloc din cele două benzi va fi stabilit prin hotărâre de Guvern, se precizează în comunicat. 

În funcţie de cerere, ANCOM va organiza runde primare de licitaţie şi o rundă de alocare pentru stabilirea repartizării în bandă a blocurilor câştigate de fiecare ofertant. 

Pentru a participa la licitaţie, candidatul trebuie să fie persoană juridică (societate comercială) română sau străină, având cifra de afaceri medie pe ultimul an sau, după caz, capitalul social subscris şi vărsat de minimum 2.000.000 lei, să nu facă parte din grupul altui candidat, să nu fie în stare de insolvenţă ori lichidare şi să îşi fi îndeplinit obligaţiile exigibile de plată către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri, către ANCOM etc. 

În prezent, în banda de frecvenţe radio 3410 – 3600 MHz sunt în vigoare şapte licenţe deţinute de societăţile Orange România, UPC România, Vodafone România şi 2K Telecom, toate fiind acordate pentru furnizarea la nivel naţional de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul aplicaţiilor de tip FWA (Fixed Wireless Access – acces fix pe suport radio) şi NWA (Nomadic Wireless Access – acces pe suport radio de tip nomadic). 

În banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz, există o licenţă acordată Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii pentru furnizarea la nivel naţional de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul aplicaţiilor de tip BWA (Broadband Wireless Access – acces pe suport radio de bandă largă), precizează ANCOM.

AGERPRES