Vești extraordinare pentru toți românii care au de plătit amenzi. Guvernul propune, într-un document oficial înființarea contului pentru plata amenzilor, deschis la trezorerie și aflat în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.

Măsura este prevăzută într-un proiect de HG și va conduce, pe scurt, la eliminarea cozilor de la ghișeele dedicate plății amenzilor.

Practic, după ce HG-ul va fi adoptat, plata amenzilor se va putea face prin orice metodă, fizică sau electronică.

“ – Achitarea amenzilor contravenționale în contul unic se poate efectua de către persoanele fizice, prin următoarele modalităţi de plată: a) prin decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția persoanelor fizice de instituţiile de credit, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Operativă Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; b) prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituții de credit cu care sunt încheiate convenții, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice și informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, cu modificările și completările ulterioare; c) în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului; d) prin intermediul echipamentelor POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului; e) prin mandat poștal transmis de unităţile poștale în sistem electronic în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; f) în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, denumite în continuare OFL; 2 g) prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro, numai amenzile contravenţionale cuvenite bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale înregistrate în sistem, achitate de persoanele fizice care au domiciliul pe raza acestora; h) prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile OFL-urilor.”, precizează documentul citat.

Întregul proiect de act normativ poate fi consultat AICI.