Conform unui anunț de licitație publicat pe SEAP, Direcția Națională Anticorupție va încheia un contract acord-cadru cu Porsche Romania pentru furnizare autoturisme conform specificatiilor din caietul de sarcini. Valoarea totala finala a contractului este de 1,30 milioane lei, fără TVA, criteriul de atribuire a fost prețul cel mai scăzut.
Nu s-a organizat o licitație electronică, iar contractul este finanțat cu bani d ela buget.
Durata contractului acord-cadru este de 10 luni
„Calendarul estimativ al încheierii contractelor subsecvente: max. 3 contracte subsecvente în perioada iunie 2017-martie 2018. Cantități ce se estimează că vor fi solicitate pe durata întregului acord cadru: min. 10 buc.-max. 20 buc. autoturisme, precum și în cadrul unui singur contract subsecvent: min. 1 buc.-max. 5 buc. autoturisme. Valoarea celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru este 325.000 lei”, conform anunțului de participare.