Așadar, va fi prezentată documentaţia de urbanism ce defineşte regimul tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate, inclusiv în cele unde sunt monumente istorice, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al Capitalei, potrivit Agerpres.
Documentaţia de urbanism vizează nominalizarea, descrierea, evaluarea imobilelor şi a spaţiilor publice din perimetrul zonelor construite protejate pilot – Dorobanţi (ZP nr.10), Vasile Conta (ZP nr.32) şi Pitar Moş (ZP nr.34) -, precum şi a monumentelor (împreună cu zona lor de protecţie).
Prin acest demers se urmăreşte salvarea valorilor culturale ale Bucureştilor şi pregătirea cadrului de reglementare în vederea scurtării timpului necesar realizării investiţiilor în zonele protejate ale Capitalei.
La dezbatere sunt invitaţi să participe urbanişti, arhitecţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice implicate, dar şi ai organizaţiilor nonguvernamentale de profil.