Deputaţii au adoptat proiectul de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se abrogă toate prevederile care ţin de bacşiş. 

Astfel, s-a renunţat la articolul care prevedea că "bacşişul se justifică prin datele înscrise în documentele emise de aparatele de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct" şi la cel care spunea că "sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite angajaţilor se înregistrează la suma cheltuielilor iar operatorii economici stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile din încasarea bacşişurilor rămân la dispoziţia lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor'. 

Ordonanţa mai reglementează aspecte referitoare la aparatele de marcat. 

"În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcţiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi', se arată în ordonanţă. 

AGERPRES


Te-ar putea interesa și: