”Consiliul de Administraţie al Depozitarului Central este conectat la toate nevoile participanţilor, clienţilor şi partenerilor instituţiei. Fiecare măsură propusă şi adoptată este fundamentată de analize şi documentări, pentru a veni permanent în întâmpinarea tuturor aşteptărilor din piaţă cu decizii eficiente, profesioniste şi prompte”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al Depozitarului Central, Marius Moldovan.

Printre cele mai importante modificări de tarife aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor Depozitarului Central se numără tarifele pentru furnizarea serviciului de distribuire a dividendelor şi a altor sume de bani, pentru serviciul de modificare a datelor de identificare ale titularilor de cont persoane juridice şi pentru serviciile de registru aferente altor tipuri de instrumente financiare decât acţiuni.

Anterior modificărilor, tariful pentru procesarea distribuţiilor de dividende şi alte sume de bani cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, efectuate prin intermediul participanţilor la care aceştia au cont deschis, includea o componentă fixă şi o componentă variabilă, în funcţie de numărul de clienţi ai fiecărui participant, astfel: 50 lei/participant, plus 2 lei/client, la care se adaugă costurile generate de transferul bancar, potrivit unui comunicat de presă.

Totodată, a fost eliminată componenta fixă de 50 lei. Astfel, cuantumul tarifului aprobat în AGOA este: 0 lei/participant, plus 2 lei/client, plus costurile generate de transferurile bancare. În contextul modificării cadrului legislativ prin introducerea prevederilor conform cărora emitenţii efectuează plata dividendelor şi a oricăror altor sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru, utilizând serviciile unui agent de plată ales de emitent în mod opţional, Depozitarul Central va putea realiza plăţile prin agenţi de plată diverşi, respectiv prin agentul de plată desemnat de fiecare emitent, se mai spune în comunicat.