Deficitul contului curent, în perioada ianuarie – august 2012, a fost finanţat în proporţie de 30,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 941 milioane euro (faţă de 607 milioane euro în perioada ianuarie – august 2011), din care participaţiile la capital, consolidate cu pierderea netă estimată, au însumat 140 milioane euro, iar creditele intra-grup 801 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77,220 miliarde euro, la 31 august 2012 (78,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 31 august 2012, nivelul de 20,772 miliarde euro (21,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 8,9 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 29,7 la sută, în perioada ianuarie – august 2012, comparativ cu 28,9 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire a fost 7,2 luni de importuri de bunuri şi servicii, la 31 august 2012, comparativ cu 7,5 luni la 31 decembrie 2011.
SURSA: Agerpres