Consolidarea fiscală semnificativă din perioada ianuarie-aprilie 2011, comparativ cu intervalul similar de anul trecut, s-a înregistrat pe fondul creşterii puternice a veniturilor totale, cu 10,3%, până la 58 miliarde lei, şi al scăderii cheltuielilor totale, cu 3,6%, până la 62,38 miliarde lei.

Principalele creşteri de venituri s-au înregistrat pe partea de TVA, cu 35,6%, până la 14,25 miliarde lei, şi pe partea de accize, cu 24,3% până la 5,62 miliarde lei. Un avans important l-au înregistrat şi sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţările, cu 36,1%, până la 1,56 miliarde lei. Merită de consemnat că a crescut şi nivelul contribuţiilor de asigurări, cu 6,4%, până la 5,76 miliarde lei.

Pe partea cheltuielilor, cele mai imporatnte reduceri s-au înregistrat la cheltuielile de personal, cu 19,7% (3,1 miliarde lei), până la 12,83 miliarde lei, precum şi pe partea asistenţei sociale, cu 3,3%, până la 22,7 miliarde lei. Pe de altă parte, dacă pe primele trei luni cheltuielile de capital erau în creştere cu 11,9% faţă de anul trecut, pe primele patru luni acestea sunt în scădere cu 15,3% (0,7 miliarde lei) faţă de perioada similară din 2010, până la 3,8 miliarde lei.

Creşteri de cheltuieli s-au consemnat cu dobânzile, cu 33,4%, până la 2,77 miliarde lei, şi cu bunurile şi serviciile, cu 8,3%, până la 9,35 miliarde lei.

În mod îmbucurător, au crescut puternic cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile, cu 62,1% (1,1 miliarde lei), până la 2,87 miliarde lei.

Privind defalcat pe bugete, bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat pe primele patru luni contribuţii de 11,04 miliarde lei, în vreme ce cheltuielile cu pensiile s-au cifrat la 15,63 miliarde lei. Astfel, deficitul real al bugetului de pensii a ajuns la sfârşitul lunii aprilie la 4,59 miliarde lei, fiind mai mare decât cel al bugetului general consolidat.

Dacă e să cumulăm cheltuielile de asistenţă socială (pensii, şomaj, indemnizaţii de naştere etc) acestea s-au cifrat pe primele 4 luni la 22,69 miliarde lei, cu aproape 7 miliarde lei sub nivelul contribuţiilor de asigurări, care au totalizat 15,83 miliarde lei.