104-13595-35_semnintrebare.jpgCând se constituie rezerva legală şi cât din aceasta este deductibilă la calculul impozitului?
Constanta Ionescu – Brasov

Conform Legii nr. 31/ 1990, este obligatoriu ca în fiecare an să se repartizeze din profitul societăţii cel puţin 5% pentru constituirea rezervei legale, până ce aceasta va atinge minimum 20% din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea aceloraşi limite. 

Nerespectarea acestei prevederi atrage pedepsirea fondatorului, administratorului, directorului sau reprezentantului legal al societăţii, cu închisoare de la unu la trei ani.

În situaţia în care, ca urmare a efectuării unor operaţiuni de reorganizare, rezerva legală a persoanei juridice beneficiare depăşeşte a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, după caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevăzut de lege, nu este obligatorie.

Potrivit Codului fiscal, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat.

Venituri neimpozabile

În veniturile neimpozabile, care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezervă, sunt incluse dividendele primite de la o persoană juridică română, diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, diferenţele de evaluare a investiţiilor financiare pe termen lung, precum şi veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative. Nu se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva legală veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recuperează cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuării lor, cum sunt: rambursările de impozit pe profit plătit în perioadele anterioare, restituirea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor şi altele asemenea.

Fiscal (într-o evidenţă extracontabilă), rezerva se calculează cumulat de la începutul anului şi este deductibilă la calculul profitului impozabil la fiecare sfârşit de trimestru. Rezervele astfel constituite se completează sau se diminuează în funcţie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează şi în funcţie de nivelul capitalului social subscris şi vărsat sau al patrimoniului.

Contabil, doar în luna decembrie se va înregistra constituirea acestei rezerve (limitată, bineînţeles, de existenţa profitului net), efectuându-se înregistrarea contabilă 129 = 1061.

Din punct de vedere fiscal, trebuie precizat şi faptul că sumele înregistrate în contul de rezerve legale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu se respectă această prevedere, asupra acestor sume se recalculează impozitul pe profit şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la trimestrul în care s-a acordat deducerea pentru constituirea rezervei.

De asemenea, în cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, rezerva reconstituită ulterior acestei utilizări în aceeaşi limită nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. 

Limita

5% este limita maximă de deductibilitate a rezervei legale, aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestora, până ce se atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat

Capital – Editia nr. 20, data 21 mai 2008