Contexpert si-a propus sa explice ambele situatii in care se poate regasi o societate: trecerea de la impozit pe profit la impozit pe venitul microintreprinderilor si invers.

Astfel, trecerea de la impozitul pe profit la regimul microintreprinderilor este obligatorie pentru persoanele juridice romane care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

 • au realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea activitatilor in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital (cu excepția activitatilor de intermediere), in domeniul jocurilor de noroc, in domeniul explorarii, dezvoltarii si exploatarii zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
 • ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de sub 20%;
 • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro (cursul de schimb valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile);
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Notificarea de aplicare a regimului de microintreprindere se va face prin depunerea declaratiei 010, de mentiuni, la ANAF pana la data de 31 martie a anului pentru care se va aplica regimul de microintreprindere.

Pentru societatile nou-infiintate regimul de microintreprindere este obligatoriu la momentul infiintarii, cu urmatoarele exceptii:

 • capitalul social este superior pragului de 25.000 euro – in acest caz pot opta pentru impozitul pe profit, iar optiunea este definitiva.
 • la infiintare societatile isi declara intentia de a desfasura activitati din domeniul bancar, asigurari-reasigurari, piete de capital (cu exceptia intermediarilor), jocuri de noroc si exploatare, dezvoltare – vor fi inregistrate ca si platitoare de impozit pe profit.

Cum se verifica regulile pentru regimul de impunere?

In cazul in care in cursul anului o microintreprindere nu mai indeplineste una din urmatoarele conditii:

 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii

schimbarea regimului va avea loc incepand cu anul urmator, termenul de notificare este 31 martie a anului urmator, prin depunerea la ANAF a declaratiei de mentiuni 010.

Modificarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul unui an fiscal are loc daca:

 • microintreprinderea are venituri mai mari de 100.000 euro;
 • incepe sa desfasoare in cursul anului activitati in domeniul bancar, asigurari, piata de capital etc
 • ponderea veniturilor din consultanta si management din anul curent in veniturile totale este de peste 20% inclusiv;

Trecerea de la sistemul microintreprinderii la impozit pe profit pentru neindeplinirea uneia din cele 3 conditii mentionate anterior, in cursul anului, se notifica prin depunerea declaratiei de mentiuni, 010, in termen de 15 zile, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Limitele fiscale privind veniturile si ponderea veniturilor de consultanta si management se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor se iau in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Cum se calculeaza veniturile pentru trecerea la profit si ce obligatii apar?

Din trimestrul in care nu mai sunt indeplinite conditiile, microintreprinderea va datora impozit pe profit, avand obligația de modificare a vectorului fiscal.  Calculul impozitului pe profit se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul in care s-au depasit limitele fiscale sau au inceput sa fie desfasurate activitați nepermise microintreprinderilor.

Plata si declararea impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului respectiv, iar declararea impozitului pe profit trimestrial se face prin formularul 100, cu exceptia ultimului trimestru cand se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (25 martie).

Cotele de impozitare sunt diferențiate in functie de numarul salariatilor (1% pentru mai mult de 2 salariati inclusiv, 2% pentru un salariat sau 3% fara niciun salariat) si se pot modifica in cursul anului in functie de cum evolueaza acesta. Salariatii trebuie sa fie angajati cu contract de munca cu norma intreaga. Conditia privind salariatii e indeplinita si daca sunt fractiuni de norma care insumate echivaleaza cu norma intreaga. sau daca persoane cu contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Exceptie fac microintreprinderile nou infiintate care au un salariat si sunt detinute de persoane fizice romane care nu au mai detinut alte persoane juridice. Acestea sunt impozitate cu o cota de 1% timp de doi ani, in situatia in care suplimentar mentin o serie de alte conditii pe o perioada de 48 luni:

 • Nu declara sediu/puncte de lucru fara activitate
 • Nu declara inactivitate temporara
 • Nu majoreaza capitalul social prin aproturi de la noi asociati/actionari
 • Nu sunt vandute/cesionate parti sociale
 • Nu este ceruta lichidare voluntara

Regimul microintreprinderilor este avantajos datorita cotelor de impozit, insa trebuie sa aveti in vedere ca orice modificare a numarului de salariati inseamna trecerea la o alta cota, fapt care se poate intampla de mai multe ori pe parcursul unui an, cu implicatiile aferente privind declaratiile fiscale si inregistrarile in Revisal. Prin urmare, sistemul de impozitare poate ridica probleme administrative, cu costurile implicite.