Potrivit regulamentului, împrumutătorii trebuie să dispună de o imagine cât mai fidelă a performanţei financiare a debitorilor lor, iar performanţa se încadrează în categorii care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare calităţii.

De asemenea, categoria de performanţă a debitorilor, persoane juridice, trebuie să se determine de cel puţin două ori pe an, iar cea a debitorilor, persoane fizice, determinată la un moment dat se va menţine până la următoarea reevaluare. În acelaşi timp, în cazul în care împrumutătorii se găsesc în imposibilitatea de a evalua performanţa financiară a unui debitor, persoană juridică, aceasta se va încadra direct în categoria E, unde A înseamnă standard, B ‘în observaţie’, C înseamnă ‘substandard’, D ‘îndoielnic’, iar E înseamnă ‘pierdere’, scrie Agerpres.

Regulamentul se aplică, la nivel individual, instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România a instituţiilor de credit din state terţe, care, pentru toate sau o parte din expunerile din categoria creditelor/plasamentelor determină cerinţe minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordării standard.