De asemenea, acesta a adăugat că autorităţile române şi-au asumat reducerea ponderii arieratelor companiilor de stat în PIB de la 2,6% la 1,6%, în negocierile cu reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale.
”În scrisoarea de intenţie către FMI, CE şi BM ne-am asumat să reducem ponderea arieratelor de la 2,6% în PIB la 1,6%”, a afirmat Chiţoiu.