Pe lângă cele trei programe naţionale adoptate vineri – ale Danemarcei, Poloniei şi Austriei – alte şase programe vor fi supuse aprobării până la finele anului – unul pentru Finlanda, altul pentru Portugalia şi patru pentru Germania.

Programul polonez vizează crearea a peste 22.000 de locuri de muncă, acordarea de ajutoare şi investiţii pentru aproximativ 200.000 de exploataţii agricole şi înfiinţarea a circa 1.800 de asociaţii de producători.

În Danemarca, o atenţie deosebită a fost acordată promovării inovaţiei, printre obiectivele programului fiind crearea a circa 1.000 de locuri de muncă ecologice, precum şi iniţiativele vizând dublarea suprafeţei alocate agriculturii ecologice şi investiţiile în practicile agricole prietenoase cu mediul.

În Austria, va fi acordată prioritate problemelor climatice şi de mediu, precum şi posibilităţilor de formare profesională pentru mai mult de 600.000 de agricultori, dar şi accesului la servicii de calitate de genul Internet în bandă largă pentru aproape jumătate din populaţia rurală.

'Zonele noastre rurale, care cuprind sectorul agricol şi numeroase alte tipuri de companii prezente, oferă locuri de muncă, posibilităţi de destindere şi divertisment şi locuri plăcute de viaţă şi muncă. Însă, au nevoie de ajutor pentru a-şi exploata la maximum potenţialul. Următoarea generaţie de programe de dezvoltare rurală le va aduce acest ajutor', a declarat comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan.

Dezvoltarea rurală este al doilea pilon al Politicii Agricole Comune. În total, 118 programe sunt prevăzute pentru toate cele 28 de state membre ale UE.

Cele 118 programe multianuale şi operaţionale la nivel naţional sau regional vor beneficia de un sprijin total din partea UE în valoare de 95,6 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020 prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se vor adăuga finanţări naţionale, regionale şi private.

AGERPRES