Decizia Curții vine ca urmare a sesizărilor privind litigii având acest obiect, în Germania.

Astfel, Curtea Federală germană a fost sesizată cu două litigii între clienţi aprovizionaţi cu energie electrică şi cu gaze naturale şi furnizorii acestora, cu privire la mai multe majorări de preţuri practicate între 2005 şi 2008.

Clienţii, care intră sub incidenţa obligaţiei generale de aprovizionare – clienţi supuşi tarifării standard -, apreciază că majorările în cauză sunt excesive şi întemeiate pe clauze ilegale.

Curtea de Justiție Europeană a stabilit că, pe lângă dreptul de a denunţa contractul – drept prevăzut de directive în caz de modificare a preţului -, clienţii trebuie să fie abilitaţi să conteste o astfel de modificare.

"Pentru a putea beneficia pe deplin şi în mod real de aceste drepturi şi pentru a lua, în deplină cunoştinţă de cauză, o decizie referitoare la o eventuală denunţare a contractului sau la contestarea modificării preţului furnizării, clienţii care intră sub incidenţa obligaţiei generale de aprovizionare trebuie să fie informaţi în timp util, înainte de intrarea în vigoare a modificării, cu privire la motivele, la condiţiile şi la întinderea acesteia", se arata în decizia Curții.