Accentul pus pe un număr mai limitat de priorități de investiții în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană.
Ele vor stabili ținte clare și vor constitui o rezervă financiară de performanță pentru a recompensa regiunile care își îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investițiilor UE asupra creșterii și a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanțarea dacă nu se adoptă măsuri corective.
Cinci fonduri, o singură normă
Impactul fondurilor va fi, de asemenea, consolidat prin simplificarea și armonizarea normelor diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurală și de afacerile maritime și pescuit. Un singur ansamblu de norme se va aplica pentru cinci fonduri diferite. De asemenea, o abordare mai integrată va garanta faptul că diferitele fonduri răspund unor obiective coerente și își consolidează reciproc efectele.
Propunerile prezentate astăzi vor stimula în special investițiile sociale, permițând cetățenilor să facă față provocărilor viitoare de pe piața forței de muncă – Fondul european de ajustare la globalizare și un nou program pentru schimbare socială și inovare socială vor completa și vor consolida Fondul social european.
Ce include pachetul legislativ
• un regulament general de stabilire a normelor comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru afaceri maritime și pescuit (EMFF). Acest regulament va permite o mai bună combinare a fondurilor în vederea unui impact mai puternic al acțiunii UE;
• trei regulamente specifice pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune;
• două regulamente referitoare la obiectivul de cooperare teritorială europeană și, respectiv, la Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT);
• două regulamente privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și, respectiv, programul pentru schimbare socială și inovare socială;
• o comunicare privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).
Etapele următoare
Aceste propuneri vor fi examinate acum de Consiliu și de Parlamentul European, în vederea adoptării lor până la sfârșitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generații de programe privind politica de coeziune în 2014.
Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel. Comisia a propus deja alocarea sumei de 336 miliarde de euro pentru instrumentele politicii de coeziune în perioada 2014-2020
Sumele finale alocate fiecărui stat membru și listele regiunilor eligibile în funcție de categorie vor fi stabilite doar după adoptarea definitivă a pachetului care se află astăzi în discuție.